Spiritual practices (ćwiczenia duchowe)

"To undertake one's flight every day.
At least a moment - it can be brief, but it must be intense.
Every day a "spiritual practice" alone, or with another who also wants to grow.
Spiritual practices. To go beyond duration.
Endeavor to strip oneself of one's passions, one's vanity, the desire for internal noise surrounding one's name (that every now and then smarts like a chronic disease).
Flight from detraction.
To lay down one's piety and one's hatred.
To love all humanity free.
Eternalize oneself, surpassing oneself".

~

"Wzlatywać codziennie!
Choćby na chwilę, która może być krótka, byle była intensywna.
Codziennie „ćwiczenie duchowe” — samemu albo w towarzystwie człowieka, który też chce się udoskonalić.
Ćwiczenia duchowe. Wyjść poza trwanie.
Starać się wyzbyć własnych namiętności, próżności, żądzy rozgłosu wokół swego imienia (która od czasu do czasu chwyta jak chroniczna choroba).
Porzucić obmowę.
Wyzbyć się litości i nienawiści.
Kochać wszystkich ludzi wolnych.
Unieśmiertelnić się, przekraczając samego siebie.
Ta praca nad sobą jest konieczna, ta ambicja — słuszna.
Liczni są ci, których pochłania całkowicie wojująca polityka, przygotowania do rewolucji społecznej. Nieliczni, bardzo nieliczni ci, którzy przygotowując rewolucję, chcą stać się jej godni."

G. Friedmann, La Puissance et la Sagesse, Paris 1970, s. 359.